Fujikura FSM-70S

máy hàn cáp quang Fujikura 70s

Sumitomo Type 81C

máy hàn cáp quang Sumitomo type 81c

Sumitomo Z1C

máy hàn cáp quang z1c sumitomo

Sumitomo Type 39máy hàn sợi cáp quang sumitom type39
OTDR AQ1200OTDR máy đo sợi quang yokogawa aq1200 OTDR AQ7275máy đo sợi quang OTDR aq7275 OTDR AQ7260máy đo sợi quang otdr 7260 OTDR FOT 350 OTDR máy đo sợi cáp quang
Pin BTR - 08 Pin máy hàn quang fujikura btr08
Pin BTR - 09 Pin máy hàn quang fujikura 70s
Pin BU - 66S Pin battery BU-66S máy hàn cáp quang sumitomo
Pin BU-11S Pin battery cho máy hàn cáp quang
Adapter ADC-1430adapter ADC-1430 cho máy hàn cáp quang
Adapter ADC-13

adapter ADC-13 máy hàn cáp quang fujikura

Adapter PS-66bộ cấp nguồn máy hàn quang type 39 BCC 66 Battery Charge CordDây nối sạc pin cho máy hàn quang