Máy hàn cáp quang Sumitomo máy hàn cáp quang Sumitomo type 81c
Model: Type-81C
Giá: 138,000,000
Máy hàn cáp quang Sumitomomáy hàn cáp quang z1c sumitomo
Model: Z1C
Giá:112,000,000
Máy hàn sợi quang
Hàn Quốc
máy hàn sợi cáp quang Hàn Quốc Swift s3
Model: Swift S3
Giá: 98,000,000

Máy hàn cáp quang Fujikuramáy hàn cáp quang Fujikura 70s
Model: FSM-70S
Giá: 129,000,000
Máy đo OTDR cáp quang Yokogawa OTDR máy đo sợi quang yokogawa aq1200
Model: AQ1200A
Giá: 98,000,000
Máy đo OTDR cáp quang Yokogawamáy đo sợi quang OTDR aq7275
Model: AQ7275
Giá:115,000,000
Máy đo OTDR cáp quang Noyes
máy đo sợi quang otdr 7260
Model: OFL250
Giá: 117,000,000

Máy đo OTDR cáp quang FiberOptica

OTDR máy đo sợi cáp quang
Model: FOT350
Giá: 95,000,000

Máy đo thu và phát quang
máy đo xác định lỗi sợi quang
Model: FMM30
Giá: 18,000,000
Máy đo chiều dài cáp
Máy đo lỗi sợi quang otdr
Model: JW3304A
Giá: 17,000,000
Máy đo công suất quang máy đo công suất quang
Model: Exfo FPM-300
Giá:12,700,000
Bút soi lỗi sợi quangbut soi soi quang vfl250
Model: VFL-250
Giá: 1,250,000
Pin máy hàn Fitel
Pin máy hàn cáp quang fujikura
Pin máy hàn Fujikura 70S
pin máy hàn cáp quang sumitomo
Pin máy hàn Sumitomo z1c
bộ cấp nguồn máy hàn quang type 39
Dây nối sạc pin
Dây nối sạc pin cho máy hàn quang