Máy hàn quang Sumitomo máy hàn cáp quang sumitomo type37
Model: Type 37SE

Máy hàn quang Sumitomo

máy hàn sợi cáp quang sumitom type39
Model: Type - 39

Máy hàn quang Sumitomo máy hàn cáp quang z1c sumitomo
Model: Z1C
Máy hàn quang Sumitomo máy hàn cáp quang Sumitomo type 81c
Model: Type - 81C
Pin máy hàn Fujikura Pin máy hàn quang fujikura btr08
Model: BTR-08
Pin máy hàn Fujikura 70s Pin máy hàn quang fujikura 70s
Model: BTR-09
Pin máy hàn T-39 Pin battery BU-66S máy hàn cáp quang sumitomo
Model: BU-66S/ BU-66L
Pin máy hàn sumitomo z1c Pin battery cho máy hàn cáp quang
Model: BU-11S
Bộ nguồn máy hàn Z1C adapter ADC-1430 cho máy hàn cáp quang
Model: Adapter ADC-1430

Bộ nguồn máy hàn Fujikura

adapter ADC-13 máy hàn cáp quang fujikura

Model: Adapter ADC-13

Bộ nguồn máy T39 bộ cấp nguồn máy hàn quang type 39 Model: Adapter PS-66 Dây sạc pin máy hàn Dây nối sạc pin cho máy hàn quang
Model: DCC-14
Máy đo sợi quang OTDR máy đo sợi quang OTDR yokogawa Model: AQ7275 Máy đo sợi quang OTDR máy đo sợi quang otdr 7260 Model: AQ7260 Máy đo sợi quang cầm tay OTDR máy đo sợi quang yokogaawaModel: AQ1200 Máy đo sợi quang USA OTDR máy đo sợi cáp quang Model: FOT350
Pin máy đo AQ7260/AQ7275Pin máy đo sợi quang otdr Model:Battery pack (spare) AC/DC Adapter OTDR Pin máy đo sợi quang otdr Connector FC connector FC universal adapter Model: AQ9441 (Universal Adapter) Coupler