Đầu nối quang nhanh Fast Connector

Fast connector đầu kết nối cuối quang nhanh giúp việc thi công trở nên dễ dàng , nhanh chóng. Sản phẩm được thiết kế không cần hàn nối, epoxy, hay đòi hỏi kĩ thuật chuyên môn cao. Đa dạng các loại SC/upc; sc/apc; fc/upc; fc/apc và Lc

Fast connector 3M SC/UPC

Fast connector 3M SC/APC

Fast Connector Sumitomo Q-link

Fast Connector China SC/UPC

Fast connector SC/APC – Tốt

Ý kiến người dùng

*