Đấu nối adapter quang

Đấu nối adapter cáp quang

 Đấu nối adapter quang

Model: FC/PC; FC/APC; SC/PC; SC/APC; ST Model: FC(Male)-LC(Female), LC(Male)-SC(Female)
dau noi adapter quang FC(Male)-LC(Female), LC(Male)-SC(Female)

Bộ đầu chuyển đổi N-type male
to DIN 7/16 Male

 Đầu coupler quang

Bộ đầu chuyển đổi N-type male to DIN 7/16 Male Đầu coupler quang

Ý kiến người dùng

*