Dụng cụ thi công quang

Bộ tool kit hay công cụ dụng cụ được thiết kế cho nhân công trong mảng cáp quang giúp việc thao tác nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Sản phẩm được tùy biến theo nhu cầu sử dụng .

Bộ dụng cụ thi công mạng cáp quang

VK-0710

Bộ dụng cụ thi công mạng cáp quang

VK-0711

 

Bộ dụng cụ bấm đầu cáp quang

VK-0713

 

Bộ dụng cụ thi công mạng cáp quang

JW-5001

 
Bộ dụng cụ thi công mạng cáp quang

VK-0715

 

Bộ thi công bấm fast connector quang

VK-0716

 

Bộ dụng cụ vệ sinh cáp quang

VK-0717


 
 
Bộ dụng cụ bấm fast connect 

VK-0718

 

Bộ dụng cụ thi công cáp quang

JW-500

 

Ý kiến người dùng

*