Dụng cụ thi công quang

Bộ tool kit hay công cụ dụng cụ được thiết kế cho nhân công trong mảng cáp quang giúp việc thao tác nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Sản phẩm được tùy biến theo nhu cầu sử dụng .

Bộ dụng cụ thi công mạng cáp quang

Bộ dụng cụ thi công mạng cáp quang Bộ dụng cụ bấm đầu cáp quang

VK-0710

VK-0711 VK-0713

Bộ dụng cụ thi công mạng cáp quang

Bộ dụng cụ thi công mạng cáp quang Bộ thi công bấm fast connector quang

JW-5001

VK-0715 VK-0716

Bộ dụng cụ vệ sinh cáp quang Bộ dụng cụ bấm fast connect Bộ dụng cụ thi công cáp quang
VK-0717 VK-0718 JW-500

Ý kiến người dùng

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.