Bộ dụng cụ thi công đầu cuối quang nhanh FAST CONNECT

FAST CONNECT bộ dụng cụ thi công đầu cuối kết nối quang nhanh cung cấp tất cả công cụ cần thiết cho việc triển khai cáp thuê bao 250 μm 900 μm; bao gồm dao cắt chuẩn CT-06 / CT-30 hoặc SFC-S / FC-8R

Chuẩn cơ bản của 1 bộ dụng cụ làm cáp quang phải có dao cắt chính xác sợi cáp quang và kìm tuốt sợi cáp quang

Ý kiến người dùng

*