Bộ dụng cụ thi công mạng CÁP QUANG

Bộ tool kit hay công cụ dụng cụ được thiết kế cho nhân công trong mảng cáp quang giúp việc thao tác nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Sản phẩm được tùy biến theo nhu cầu sử dụng .

Bộ dụng cụ thi công mạng cáp quang VK-0710

Bộ dụng cụ thi công mạng cáp quang VK-0711

Bộ dụng cụ bấm đầu cáp quang VK-0713

Bộ dụng cụ thi công mạng cáp quang JW-5001

Bộ dụng cụ thi công mạng cáp quang VK-0715

Bộ thi công bấm fast connector quang VK-0716

Bộ dụng cụ vệ sinh cáp quang VK-0717

Bộ dụng cụ bấm fast connect  VK-0718

Bộ dụng cụ thi công cáp quang JW-500

Ý kiến người dùng

*