Thiết bị dò tìm cáp quang

Thiết bị hay dụng cụ nhận dạng hướng của sợi quang đang được truyền mà không gây ra bất cứ gián đoạn lưu lượng đường truyền. Hỗ trợ đa dạng của tần số quang: 270Hz, 1kHz và 2kHz phù hợp với đường kính sợi quang từ 0.25mm, 0.9mm, 2.0mm , 3.0mm

Dụng cụ nhận dạng sợi cáp quang

  Phát hiện trực tiếp loai sợi/ Fiber Identification -Sensitivity is improved by 10dB (compared with the conventional model)Optical fiber with R15mm is applicable.- Tone signal detection capability- FDT-2 can detect modulated tone signal over traffic signal. Fiber identification using tone signal (270Hz, 1kHz, 2kHz Dễ dàng gắn chặt vào đầu Adapter/ Compact Adapter Head […]