Máy hàn cáp quang

 

Máy hàn cáp quang Sumitomo

Model: Type 81C
sumitomo type 81c may han cap quang nhat ban

Máy hàn cáp quang Sumitomo

Model: Type Z1C
sumitomo type z1c may han cap quang nhat ban

Máy hàn cáp quang Sumitomo

Model: Type 82C
Sumitomo type 82c may han cap quang

Máy hàn cáp quang Fujikura

Model: FSM-70Sfujikura fsm-70s may han cap quang

Máy hàn cáp quang Fujikura

Model: FSM – 60S

Fujikura fsm-60s may han cap quang nhat ban

Máy hàn nho nhat Fujikura

Model: FSM-21S

may han cap quang splicemate

Máy hàn cáp quang Ilsintech

Model: Swift K7

Swift K7 may han cap quang

Máy hàn cáp quang FibreFox

Model: Mini 6S

fibrefox Mini 6S may han cap quang nhat ban

Máy hàn cáp quang Ilsintech

Model: Swift S3
Ilsintech swift s3 may han cap quang

Máy hàn cáp quang Aitelong

Model: SAT-17SAitelong SAT17s may han cap quang

Máy hàn cáp quang Comway

Model: C6

may han cap quang coway c10

Máy hàn cáp quang Joinwit

Model: JW4106

May han cap quang Joinwit

Ý kiến người dùng

*