Thiết bị máy soi đầu connector quang

Máy soi đầu connector quang JW5005 cung cấp độ khuyếch đại tới 200x hoặc 400x cho sợi quang đường kính 125um và 250um bao gồm sợi đơn mode và đa mode. Thiết bị không chỉ kiểm tra đầu cuối connector mà còn soi adapter trong măng xông quang