Bộ chuyển đổi Video Converter Quang NETLINK

Bộ chuyển đổi quang – video có thể đồng thời truyền 1/4/8/16/64 kênh có data hoặc không có data trên sợi quang single mode hoặc multi mode sử dụng nơi camera có P/T/Z. Thiết kế Plug và Play giúp dễ dàng cài đặt và vận hành.

video-quang-1-channel-winto

Video quang Wintop 1 kênh

video-quang-8-channel-wintop

Video quang Witop 8 kênh

video-quang-4-kenh-channel-wintop

Video quang Wintop 4 kênh

bo-chuyen-doi-quang-video-converter-digital-netlink

Ý kiến người dùng

*