Bộ chuyển đổi Video Converter Quang NETLINK

Bộ thu – phát kênh Video hay bộ chuyển đổi Video quang WINTOP có thể đồng thời truyền nhận 1/2/4/8/16 kênh hoặc dữ liệu Ethernet/ Telephone trên cáp quang Single mode và Multi mode

Những bộ chia kênh có thể ứng dụng cho camera có khả năng P/T/Z, thiết kết Plug  và Play giúp dễ dàng thi công trên đường cáp quang và vận hành. Tín hiệu đèn LED giúp chỉ ra tình trạng thiết bị và network

bo-chuyen-doi-quang-video-converter-digital-netlink

video-quang-1-channel-wintop video-quang-4-kenh-channel-wintop video-quang-8-channel-wintop
bo-thu-phat-1-kenh-video-wintop-01

Mã: WT-S1V↑-T/RFM
Bộ thu phát 1 kênh Video – SM – 20km

Mã: WT-S1V↑1D↓3-T/RFM

1 Kênh Video + 1 Kênh Data (RS232 hoặc RS485), SM, 20Km

bo-thu-phat-2-kenh-video-wintop-01

Mã: WT-S2V↑-T/RF

Bộ thu phát video quang quang 2 Kênh Video, SM, 20Km

Mã: WT-S2V↑1D↓3-T/R

2 Kênh Video + 1 Kênh Data (RS232 hoặc RS485), SM, 20Km

bo-thu-phat-4-kenh-video-wintop-0

Mã:WT-S4V↑-T/RF

4 Kênh Video, SM, 20Km

Mã: WT-S4V↑1D↓3-T/RF

4 Kênh Video + 1 Kênh Data (RS232 hoặc RS485), SM, 20Km

bo-thu-phat-8-kenh-video-wintop-01

Mã: WT-S8V↑-T/RF

8 Kênh Video +1 Kênh Data (RS232 hoặc RS485), SM 20Km

bo-thu-phat-16-kenh-video-wintop-01-Chassic-VDO

Bộ thu phát 16 kênh Video – Chassic VDO

Ý kiến người dùng

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.