Đầu nối nhanh cơ khí Sumitomo SC và LC Quick Connector

Đầu nối quang nhanh Sumitomo Quick SC và Quick LC Connector là thiết bị kết nối đầu cuối với thiết bị giúp cài đặt nhanh , độ bền và ổn đinh cao

Đặc điểm chính fasc connector Sumitomo

 • Lắp đặt nhanh và không cần nhiều thao tác, không có chất keo và polishing
 • Ít suy hao
 • Không cần sử dụng công cụ nén, bóp
 • Quick SC và LC Mechanical Connectors tương thích với chuẩn SC (IEC 61754-4) vàLC (IEC 61754-20) Connectors
 • Kiểm tra bằng mắt – ánh sánh không xuât hiện khi cài đặt là thành công

Thông tin đặt hàng Đầu nối nhanh Sumitomo

 • QSC-APCSM-250900: QUICK-SC, APC SMF 250/900µm
 • QSC-APCSM-1.6: QUICK-SC, APC SMF 1.6mm
 • QSC-APCSM-2.0: QUICK-SC, APC SMF 2.0mm
 • QSC-APCSM-3.0 : QUICK-SC, APC SMF 3.0mm
 • QSC-UPCSM-250900: QUICK-SC, UPC SMF 250/900µm
 • QSC-UPCSM-1.6:QUICK-SC, UPC SMF 1.6mm
 • QSC-UPCSM-2.0: QUICK-SC, UPC SMF 2.0mm
 • QSC-UPCSM-3.0: QUICK-SC, UPC SMF 3.0mm
 • QSC-PCMM5-250900: QUICK-SC, PC MM 50µm, 250/900µm
 • QSC-PCMM5OM3-250900: QUICK-SC, PC MM 50µm OM3/4, 250/900µm
 • QSC-PCMM6-250900:QUICK-SC, PC MM 62.5µm, 250/900µm
 • QLC-UPCSM-250900:QUICK-LC, UPC SMF 250/900µm
 • QLC-PCMM5-250900:QUICK-LC, PC MM 50µm, 250/900µm
 • QLC-PCMM5OM3-250900:QUICK-LC, PC MM 50µm OM3/4, 250/900µm
 • QLC-PCMM6-250900:QUICK-LC, PC MM 62.5µm, 250/900µm
 • QSC-AJIG-BASE: QUICK-SC, Assembly Jig Base
 • QLC-AJIG-BASE: QUICK-LC, Assembly Jig Base
 • QSC-LC-HLD-09: QUICK-SC/LC, 900µm Fiber Holder
 • QSC-TK-APC-CF:Tool Kit for QUICK-SC APC Connectors, 1 ea. Cabled Fiber
 • QSC-LC-TK-UPC-CF-06: Tool Kit for QUICK UPC Connectors, 1 ea. Cabled Fiber w/ FC-6 Cleaver
 • QSC-LC-TK-UPC-CF-07R:Tool Kit for QUICK UPC Connectors, 1 ea. Cabled Fiber w/ FC-7R Cleaver

Hướng dẫn cài đặt fast connector Sumitomo

Ý kiến người dùng

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.