Phân phối kiềm tuốt vỏ màu sợi cáp quang

Vietsky Tech nhập khẩu và phân phối kiềm tuốt vỏ lớp màu sợi cáp quang 2 lỗ, 3 lỗi các hãng Sumitomo/ Ripley tool/ Ideal/ Miller. Dùng được cho các loai sợi single mode/ multi mode và sợi RIBBON

CFS-2 Miller/ USA

kìm tuốt sợi cáp quang

JR-M03 Sumitomo/ Japan

8PK-326 Pro’skit / Taiwan

Hot jacket Sumitomo JR-6

Hot jacket Fujikura RS-03/ rs-02

Datasheet kìm tuốt cáp quang Nhật Bản
Model: JR-M03/ Sumitomo/ Japan
JR-M03_ETK1324235A

Ý kiến người dùng

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.