Điện cực máy hàn cáp quang Fujikura

Cặp điện cực máy hàn quang Fujikura: ELCT2-20A ( Pair Electrode) dùng cho máy hàn cáp quang Fujikura FSM-17S, 18S, 50R, 50S, 60S, 60R, 70s, 80s