FFM-30 Máy đo sợi cáp quang otdr

Dòng máy đo FMM bao gồm máy kiểm tra mạng quang, nguồn phát quang, bộ đo quang. Được thiết kế hợp nhất, chắc chắn với 6 bước sóng của sợi quang đơn mode (single mode) và nguồn sáng multi mode. Tự động nhận dạng bước sóng khi sử dụng.