SpliceMate máy hàn cáp quang nhỏ nhất thế giới

SpliceMate™ là máy hàn cáp quang nhỏ nhất trên thế giới được thiết kế nhằm đáp ứng cho nhu cầu mạng cáp quang phát triển nhanh ngày nay.