Máy đo chiều dài sợi cáp quang-mini OTDR

  FFR-20: Máy đo cáp quang OTDR Dụng cụ đo chiều dài cáp quang FiberOptica sử dụng cùng một nguyên tắc làm việc như OTDR. Do đó, thiết bị này được thiết kế đơn giản, không đường cong hiển thị như OTDR.