Cách sử dụng ống co nhiệt khi hàn nối cáp quang

Sử dụng ống co nhiệt là bước cuối cùng trong thi công hàn nối sợi cáp quang. Hiện có đa dạng nhiều loại ống, nhưng phổ biến là loại ống với chiều dài 40mm và 60mm

Sản phẩm ống co nhiệt 60mm hàn cáp quang

Ống co nhiệt với kích thước phổ biến 40mm và 60mm dùng trong thi công hàn nối sợi cáp quang, đường kính ống sau khi gia nhiệt co lại 2.9mm