Cách sử dụng ống co nhiệt khi hàn nối cáp quang

Sử dụng ống co nhiệt là bước cuối cùng trong thi công hàn nối sợi cáp quang. Hiện có đa dạng nhiều loại ống, nhưng phổ biến là loại ống với chiều dài 40mm và 60mmỐng co nhiệt được đặt vào bên trong sợi quang trước khi thực hiện quá trình hàn nối

Hướng dẫn cơ bản khi dùng máy hàn sumitomo

Mở nắp gia nhiệt sẵn và nhẹ nhàng đẩy ống qua điểm nối sợi vừa được hàn nối

Sau đó đặt sợi quang với ống bên ngoài vào cặp gia nhiệt. Chắc chắn rằng vị trí đặt sợi vào ngay giữa, nắp gia nhiệt sẽ tự động ép chặt sợi lại. Thao tác này hoàn thành sau khi nghe tiếng “beep” phát ra từ thân máy

Nhấc nhẹ nắp và đặt vào khay làm lạnh (cooling tray)

Đối với máy hàn cáp quang sumitomo thời gian một chu kỳ gia nhiệt khoảng 28 giây

Ý kiến người dùng

*