Bộ chia quang Splitter

Bộ chia quang PLC splitter dùng cho công nghệ truyền dẫn viễn thông PON bao gòm 1 chip quang và đầu dây cắm quang tùy thuộc vào đầu ra. Phù hợp cho nhiều bước sóng hoạt động , giúp tiết kiệm chi phí và triển khai trên diện rộng 

Ý kiến người dùng

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.